Priser

Priser för privatkund:

813:- i timmen inklusive moms. Minimum debiterbar tid är 2 timmar.

En bilavgift på 625:- inklusive moms per dag tillkommer.

För fasta priser och större projekt, kontakta oss för offert och rådgivning.

Vid jour tillkommer en startavgift samt debitering per påbörjad timme.

Priser för företagskunder / BRF / Föreningar:

Kontakta oss.